visioner 
for fremtiden

Trælasten er gennemtænkt ned til mindste detalje. Bydelen bygger på visioner og idealer for, hvordan livet i en by bør kunne udfolde sig. Det handler om at understøtte en god balance mellem det fælles og det private. Optimale rammer for hverdagslivet. En udnyttelse af de kvaliteter Aarhus har – alle byens tilbud inden for gåafstand og naturen lige uden for vinduet. 

Læs mere om byliv og fællesskab

TRÆLASTEN er DGNB-certificeret TIL HØJESTE NIVEAU

fokus på bæredygtighed

LÆS MERE OM TRÆLASTEN

Trælasten er som kun den anden bydel i Danmark præ-certificeret til højeste niveau i DGNB-ordningen – DGNB Platin. Det betyder, at Trælasten bliver skabt med mere respekt for miljø og klima – med en ambition om samtidig at styrke den sociale bæredygtighed, til glæde for alle beboere. Byggeriet skal leve op til en lang række krav for at opnå certificeringen, og derfor slår den en streg under, at bæredygtighed for Trælasten ikke bare er et buzzword. DGNB-certificeringen stiller høje krav til standarder for klimavenlig genanvendelse af materialer, lavt ressourceforbrug og kvaliteten af udearealerne. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Bygget med respekt for FN's Verdensmål

Bæredygtige tiltag er en afgørende ledetråd for hele Trælasten. Fordi det er vigtigt. Bæredygtighed er et strategisk fokus for PensionDanmark, som står bag projektet. Vi arbejder blandt andet med DGNB-certificeringen og FN's Verdensmål. FN's Verdensmål er et middel til at skabe et øget fokus, så vi kan arbejde hen mod en række af de vigtige pejlemærker: Mere bæredygtige byer og lokalsamfund, sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst, ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsats og livet på land.

Tilknytning gennem materialevalg

SE KORTET OVER HELE TRÆLASTEN

Bygningerne – udover slet og ret at være fantastiske boliger – er også rent faktisk designet, så de understøtter visionerne. Helt konkret kommer bygningerne eksempelvis i sig selv til at agere støjhegn mod de store trafikårer udadtil og skabe rolige rammer for fællesskabet inden for murerne. I de fleste bygninger indgår der genbrugte materialer fra grundens tidligere bygninger.

Med andre ord kommer udformningen af det endelige byggeri til klart og tydeligt at illustrere visionen om fremtidens byliv.

Vil du vide mere
om trælasten?
crosschevron-down