Spørgsmål og svar

Generelt om Trælasten

Bygherren bag Trælasten er PensionDanmark.

Derudover er det arkitektfirmaerne Gehl, Vandkunsten, CEBRA, LOOP og BRIQ, og ingeniørfirmaerne MOE,COWI og Aaen Engineering.

Henning Larsen er rådgiver bag Trælastens DGNB-certificering, og Lendager Architects har kortlagt materialermed potentiale for genbrug.

Vandkunsten, Loop, CEBRA og BRIQ tegner boligerne og bygningerne i Trælasten.

CASA er totalentreprenør på byggeriet.

Trælasten er en bydel, der består af én erhvervsbygning og fem forskellige boligprojekter, som er klar til indflytning på forskellige tidspunkter:

 • Teglgården er indflytningsklar - Beboere er flyttet ind
 • Byhuset er klar til indflytning medio 2025
 • Trærækkerne, Trægården og Gavlhuset er klar til indflytning ultimo 2026
 • Kontorhuset Bjælkehuset er taget i brug

Du kan altid se, hvornår hvert boligprojekt er klar til indflytning her.

Du kan se Trælastens forskellige byggehøjder i lokalplan nr. 1116 ”Trælasten” her.

Når Trælasten er færdig, bor her cirka 3.000 mennesker i 500-600 boliger.

Samtidig kommer her omkring 14.000 m2 erhvervsmål, så Trælasten i alt består af cirka 70.000 m2 bolig og erhverv fordelt på 21 % ejerboliger, 59 % lejeboliger og 20 % erhvervsmål.

Fordelt over hele Trælasten kommer otte forskellige pladser, der både rummer legepladser, grønne steder, rum til rekreation og bænke, plads til at samles, boldspil, motionsmuligheder og forskellige sportsbaner.

Bæredygtighed

Ja, den ene fløj af Silvans tidligere administrationsbygning bliver bygget om til boliger og bliver en del af Teglgårdens fire karréer.

Ja, vi genbruger bl.a. tagsten, murede facadepartier, vinduesglas og mursten fra Silvans gamle administrationsbygning. 

På samme måde genbruger vi limtræsspær, tømmer og facadebrædder fra de gamle trælasthaller, og flere steder knuser vi den oprindelige beton og genbruger det i stedet for ny stabilgrus. 

På Trælasten arbejder vi med bæredygtighed på tre måder: 

 1. PensionDanmarks eget bæredygtighedsprogram
 2. FN’s verdensmål
 3. DGNB-certificering

Trælasten er også som kun den anden bydel i landet blevet plancertificeret til det højeste niveau i DGNB-ordningen, nemlig DGNB Platin.

DGNB-certificeringen er en omfattende ordning, der bl.a. stiller krav til vores genanvendelse af materialer, til et lavt ressourceforbrug og til kvaliteten af udeområderne. Læs mere.

Helt enkelt forklaret er social bæredygtighed de ting, der gør et sted rart at være og godt at bo. 

Det betyder, at social bæredygtighed lægger vægt på menneskelige faktorer og ser på menneskers liv, adfærd og velbefindende. 

I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og diversitet, boligtilbud til alle og trygge omgivelser – det kan konkret være via ting som gode uderum, en blandet sammensætning af boliger og beboere, tryghedsskabende tiltag, gode adgangsforhold og andre ting, der gør hverdagen nemmere, tryggere og bedre. 

I Trælasten arbejder vi med social bæredygtighed ved at skabe et sted, der er rart for både besøgende og beboere. For at sikre inklusion og diversitet blandt beboerne, rummer Trælasten både ejerboliger, private lejeboliger og almene lejeboliger, og boligerne varierer i størrelsen fra ca. 32 m2 og op til +150 m2.

For at skabe tryghed er der i Trælasten arbejdet med belysning på fællesarealer, at skabe mange forbindelser og stier gennem området og de enkelte gårdrum og at sikre, at alle områder af Trælasten er synlige fra flere steder, så der ikke er nogle blinde vinkler. 

Derudover er der otte forskellige pladser og rum til motion, rekreation og leg samt plads til at samles til markedsdage og fællesspisning. Nærheden til naturen og alt det grønne er også med til at sikre trivsel og glæde for dem, der skal bruge Trælasten.

Trælasten bliver fyldt med små og store grønne områder og pladser sammen med træer, buske og planter.

I alle gårdrum er de grønne arealer prioriteret. Det betyder, at udvalgte steder i Trælasten planter vi større træer, der sammen med beplantede områder mellem boliger og veje er med til at skabe en varieret bydel.

Og den helt unikke placering lige ved åen og den naturskønne Brabrandsti gør Trælasten til et særligt sted, midt mellem by og natur. 

Vi er lige nu i gang med at udarbejde en biodiversitetsstrategi for Trælasten, der handler om, hvordan området skal projekteres og driftes. Når strategien er på plads, kan du se den her. 

Parkering og trafik

Trælasten ligger centralt i Aarhus med gode adgangsforhold for både gående, cyklister og bilister. 

Fra Ringgaden, der løber lige forbi Trælasten, er der nem adgang til hele Aarhus i både bil og på cykel, og hvis du skal længere væk, er du hurtigt på motorvej E45 via Silkeborgvej, der også løber forbi Trælasten. 

Der er busstoppesteder lige ude på både Ringgaden og Silkeborgvej, og Brabrandstien er en smuk stiforbindelse til Aarhus C for dig, der går, løber eller cykler.

Der er p-kældre under Teglgården, Trægården, og i forbindelse med Bjælkehuset, hvor p-kælderen ligger under hele gårdrummet, og du kører ind til dem fra Daugbjergvej eller Åparken. Der er i alt ca. 220 p-pladser.  

 • På hverdage i dagtimerne gælder den normale timesats for parkering i zonen
 • Du kan leje en p-plads på hverdage i aften- og nattetimerne samt i hele weekenden og på helligdage. Når du lejer en p-plads, kan du vælge mellem tidsrummene kl. 17-07 eller kl. 16-08

Se parkeringsplanen og brugsret - Klik her

Alle p-pladser dobbeltudnyttes. Det betyder, at de fleste i dagtimerne bruges af kontorhusets brugere, erhvervsdrivende og andre besøgende i området. 

Det betyder, at:

 • Du kan leje en p-plads på hverdage i aften- og nattetimerne samt i hele weekenden og på helligdage. Når du lejer en p-plads, kan du vælge mellem tidsrummene kl. 17-07 eller kl. 16-08
 • På hverdage i dagtimerne gælder den normale timesats for parkering i zonen
 • I p-kældrene under Frisko-bygningen og i Ceres-byen kan du leje døgn p-pladser

Se Trælastens parkeringsplanen og brugsret - Klik her

Trælasten er så godt som bilfri. Den eneste undtagelse er busser, flyttebiler, varetransport til butikker samt renovations-, brand- og redningskøretøjer.

Som udgangspunkt er alle p-pladser 2,5 x 5 meter, men størrelsen kan nogle steder være påvirket af søjler og teknik.

Ja, ca. 25 % af p-pladserne i Trælasten har en ladestander.

Du kan komme ned i p-kældrene med elevatorer og trapper fra bygningerne, og udvendigt kan du bruge rampen fra Daugbjergvej eller indgangen fra Åparken. 

Du kan komme ned til cykelkælderens aflåste rum med elevatorer og trapper fra bygningerne, og udvendigt kan du bruge rampen fra Daugbjergvej eller indgangen fra Åparken og ind gennem p-kældrene her. 

Boligerne

Trælasten består af 500-600 nye boliger fordelt på ejerboliger, lejeboliger, studio-boliger, almene boliger og bofællesskabet Virke. Derudover kommer der cirka 14.000 m2 erhvervsmål med både kontorhus og butikker.

Altaner og terrasser varierer i størrelse fra bolig til bolig. Her kan du se alle de forskellige boligprojekter og finde hver boligs informationer, så snart de er klar.

Du kan enten få plantegningerne af ejendomsmægleren eller her, hvor du kan se alle de forskellige boligprojekter i Trælasten og finde hver boligs plantegning, så snart den er klar.

Trælastens fem forskellige boligprojekter bliver færdige på forskellige tidspunkter og i forskellige faser. Det betyder, at de ikke allesammen er færdigprojekteret endnu. 

Når de er projekteret og sættes til salg, kan du se boligerne her eller følge med via vores nyhedsbrev her.

Fællesarealer

Ja, Åens hus, de forskellige gårdrum og de otte pladser er fælles for alle – både beboere og besøgende.

Derudover har boligprojekterne egne fællesområder for beboere. 

Teglgården har eksempelvis en tagterrasse, der er fælles for de 37 ejerboliger, og en fælles tagterrasse for studio-boligerne, der også har fælles vaskeri og fælleslokaler på hver etage. Bofællesskabet Virke i Teglgården har også et fælleslokale i stueetagen. 

Nogle af boligprojekterne har fælles tagterrasser, som f.eks. Teglgården, der har to fælles tagterrasser: Én til ejerboligerne og én til studio-boligerne. 

Åens hus er åbent for alle – både beboere i Trælasten og besøgende. Det samme gælder de otte pladser og de forskellige gårdrum.

Langs den sydlige del af Trælasten laver vi tre stier, der giver dig direkte adgang til Brabrandstien og åen.

Det er meget varieret. Her er både store pladser, små hyggelige steder med træer og bænke, veje, stier og gårdrum, og det store, grønne område ud mod åen.

Ja, Åens Hus er kommercielt drevet. Det betyder, at det koster noget at leje og at bruge lokalerne. Lokalerne kan både lejes til et enkelt arrangement og til faste daglige, ugentlige eller månedlige ting. 

Butikker og Erhverv

De erhvervsdrivende og hele butikslivet i Trælasten er udvalgt med fokus på bæredygtighed og lokal produktion.

Ja. Kontorhuset Bjælkehuset ud til Ringgaden er under opførelse og har indflytning i starten af 2026. 

Derudover kommer der butikker, caféer og restaurationer forskellige steder i gadeplan.

Vi opfordrer alle de erhvervsdrivende i Trælasten til at deltage aktivt i livet i bydelen - eksempelvis til markedsdage, fællesspisning eller små pop-up events - og det er også et af vores vigtige udvælgelseskriterier, at den enkelte erhvervsdrivende vil være med til at skabe værdi for hele bydelen.

Ja, hvis der er nogle ledige. Du kan læse hvordan her.

Praktisk

Hvis du er boligejer, kan du se dine udlejningsmuligheder i vedtægterne for den enkelte ejerforening eller for ejendommen.

Hvis du er lejer, kan du se dine udlejningsmuligheder i din lejeaftale.

Udenfor i gadeplan er der delvist nedgravede affaldsbeholdere (molokker) til de forskellige kategorier, som dit affald skal sorteres i.

Du bestiller en fremvisning hos ejendomsmægleren her.

Du kan se det her eller bestille det hele hos ejendomsmægleren her.

Købsproces

Det er danbolig Aarhus Projektsalg og Udlejning, der står for salget af ejerboligerne. Vil du høre mere om mulighederne for at købe en lejlighed, kan du nemt kontakte dem lige her.

Hvis du vil købe én af lejlighederne i Trælasten, laver ejendomsmægleren en købsaftale, som du underskriver med forbehold for din advokat/rådgivers godkendelse.

Når du underskriver købsaftalen, har du i nogle af projekterne mulighed for at tilpasse din nye lejlighed gennem tilvalg og tilkøb. Hvis du kan det, fortæller ejendomsmægleren dig mere om det. 

 

Når handlen er godkendt, og bankgarantien er stillet, er handlen endelig, og du kan glæde dig til at få udleveret nøglerne til nye lejlighed. Og du skal først betale købesummen, når du får nøglerne til din lejlighed.

Det er danbolig Aarhus Projektsalg og Udlejning, der står for udlejning af lejeboligerne. Vil du høre mere om mulighederne for at leje en lejlighed, kan du kontakte ejendomsmægleren her

Køber du en ejerbolig i Trælasten, skal du bare via dit pengeinstitut stille en bankgaranti på den fulde købesum. Du skal altså først betale købesummen, når du får nøglerne til din lejlighed.

Nordea har godkendt alle lejlighederne til 80 % belåning og kan tilbyde at stille en gratis bankgaranti. danbolig formidler gerne kontakten til Nordea, hvis du kontakter os her.

Hvis du kontakter ejendomsmægleren her, får du salgsopstillingerne på de lejligheder, du gerne vil vide mere om. På salgsopstillingerne kan du se ejerudgifterne til ejendomsskatter og fællesudgifter.

Vil du vide mere
om trælasten?
crosschevron-downarrow-down