Vi er lige nu i gang med at udarbejde en biodiversitetsstrategi for Trælasten, der handler om, hvordan området skal projekteres og driftes. Når strategien er på plads, kan du se den her. 

Trælasten bliver fyldt med små og store grønne områder og pladser sammen med træer, buske og planter.

I alle gårdrum er de grønne arealer prioriteret. Det betyder, at udvalgte steder i Trælasten planter vi større træer, der sammen med beplantede områder mellem boliger og veje er med til at skabe en varieret bydel.

Og den helt unikke placering lige ved åen og den naturskønne Brabrandsti gør Trælasten til et særligt sted, midt mellem by og natur. 

Helt enkelt forklaret er social bæredygtighed de ting, der gør et sted rart at være og godt at bo. 

Det betyder, at social bæredygtighed lægger vægt på menneskelige faktorer og ser på menneskers liv, adfærd og velbefindende. 

I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og diversitet, boligtilbud til alle og trygge omgivelser – det kan konkret være via ting som gode uderum, en blandet sammensætning af boliger og beboere, tryghedsskabende tiltag, gode adgangsforhold og andre ting, der gør hverdagen nemmere, tryggere og bedre. 

I Trælasten arbejder vi med social bæredygtighed ved at skabe et sted, der er rart for både besøgende og beboere. For at sikre inklusion og diversitet blandt beboerne, rummer Trælasten både ejerboliger, private lejeboliger og almene lejeboliger, og boligerne varierer i størrelsen fra ca. 32 m2 og op til +150 m2.

For at skabe tryghed er der i Trælasten arbejdet med belysning på fællesarealer, at skabe mange forbindelser og stier gennem området og de enkelte gårdrum og at sikre, at alle områder af Trælasten er synlige fra flere steder, så der ikke er nogle blinde vinkler. 

Derudover er der otte forskellige pladser og rum til motion, rekreation og leg samt plads til at samles til markedsdage og fællesspisning. Nærheden til naturen og alt det grønne er også med til at sikre trivsel og glæde for dem, der skal bruge Trælasten.

På Trælasten arbejder vi med bæredygtighed på tre måder: 

  1. PensionDanmarks eget bæredygtighedsprogram
  2. FN’s verdensmål
  3. DGNB-certificering

Trælasten er også som kun den anden bydel i landet blevet plancertificeret til det højeste niveau i DGNB-ordningen, nemlig DGNB Platin.

DGNB-certificeringen er en omfattende ordning, der bl.a. stiller krav til vores genanvendelse af materialer, til et lavt ressourceforbrug og til kvaliteten af udeområderne. Læs mere.

Ja, vi genbruger bl.a. tagsten, murede facadepartier, vinduesglas og mursten fra Silvans gamle administrationsbygning. 

På samme måde genbruger vi limtræsspær, tømmer og facadebrædder fra de gamle trælasthaller, og flere steder knuser vi den oprindelige beton og genbruger det i stedet for ny stabilgrus. 

Ja, den ene fløj af Silvans tidligere administrationsbygning bliver bygget om til boliger og bliver en del af Teglgårdens fire karréer.

crosschevron-down